Bezoek nu de projectwebsite

De participatiefase van Weidelaan is afgerond. De verslagen van dit traject zijn terug te vinden op deze website. Inmiddels is het project Weidelaan een fase verder in de ontwikkeling. Momenteel wordt de start verkoop van de woningen voorbereid. Op de nieuwe projectwebsite www.weidelaan.nl kun je alle details vinden over de woningen, de omgeving en hoe jij deel kunt uitmaken van deze duurzame toekomst.

We heten je van harte welkom in Weidelaan!

Introductie

De locatie Weidelaan 8 in Zoeterwoude-dorp staat al sinds een aantal jaar bij de stadsregio en gemeente aangemerkt als mogelijke woningbouwlocatie. Enige tijd geleden hebben de ontwikkelende partijen NU projectontwikkeling en Granneman Projectontwikkeling BV samen met de gemeente een eerste ruimtelijke verkenning opgestart. De verkenning van de Weidelaan wordt daarbij gecombineerd met het gebied van Papeweg 2. Op beide locaties is het beoogde plan de leegstaande kassen te verwijderen, waarbij op de Weidelaan een kleinschalig woningbouwproject is voorzien en op de Papeweg de weide wordt hersteld, zodat dit onderdeel wordt van het weidevogelgebied.

Het participatietraject, waarbij belangstellenden zijn uitgenodigd om mee te denken over de plannen voor deze locatie, liep tot 26 maart 2022 en is inmiddels afgerond. Op basis van de uitkomsten van het  participatietraject, is het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt en is het plan gepresenteerd aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad. Gelijktijdig is de architect begonnen met het ontwerp van de woningen. In de presentatie aan de gemeenteraad zijn referentiebeelden van de woningen opgenomen en is een eerste aanzet van de architectuur zichtbaar. Als u op de knop ‘Referentiebeelden’ klikt kunt u deze bekijken.

EEN BELANGRIJKE MIJLPAAL VOOR DE WEIDELAAN
Om het woningbouwplan aan de Weidelaan te realiseren is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Er is hiervoor een zogenaamd ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat op 23 maart behandeld is in het Open Huis-Voorronde van de raadsvergadering. De ontwerpstukken inclusief alle bijlagen zijn openbaar beschikbaar via de navolgende link: Agenda van het Open Huis-Voorronde op donderdag 23 maart 2023 (parlaeus.nl) Tijdens deze behandeling, waarbij de raad wordt geïnformeerd over de voorliggende stukken en het voornemen dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd, zijn nog enkele opmerkingen en vragen gesteld. De opmerkingen zijn inmiddels verwerkt en de vragen zijn beantwoord.  Dit betekent dat de volgende stap nu genomen kan worden: de gemeente legt met ingang van 8 april 2023, gedurende 6 weken, het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken ook online bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor verdere informatie hierover verwijzen we graag naar de betreffende loketten van de gemeente Zoeterwoude.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

U bent:(Vereist)

Het plan

De gemeente en de ontwikkelaars hebben 29 oktober 2021 afspraken bevestigd waarin de ambitie wordt uitgesproken om, op de locatie van ongeveer 1,5 hectare aan de Weidelaan, een kleinschalig woningbouwplan te realiseren. Gezien dit aantal, het oppervlak en de ligging van het terrein, wordt voor de invulling gedacht aan vrijstaande of half vrijstaande woningen en eengezinswoningen in een ruime, landelijke setting.

Indien een woningbouwplan wordt gerealiseerd zal de bestaande kas op de locatie Weidelaan verdwijnen. Deze kas grenst aan het weidelandschap en vormt een overgang naar het dorpslint. Met dit initiatief kan op een passende wijze de dorpsrand worden afgemaakt en kunnen het karakteristieke slotenpatroon en de waardevolle doorzichten in het landschap hersteld worden. Met de gemeente en de Provincie is afgesproken dat ook de sanering van de kassen aan de Papeweg wordt verbonden aan het beoogde plan, met als doel deze locatie weer onderdeel te laten zijn van het  weidevogelgebied.

Nadat door de gemeente en de ontwikkelaar op hoofdlijnen de stedenbouwkundige en landschappelijke kaders zijn geschetst, is het participatietraject gestart om ideeën en aandachtspunten vanuit de omwonenden en belangstellenden op te halen voor de verdere uitwerking van het plan. Van november 2021 tot eind maart 2022 is dit traject doorlopen. Een samenvatting van de uitkomsten en het uitgebreide verslag hiervan zijn in te zien op deze website. Kijk hier voor de schets die als uitkomst van de participatie is meegenomen ter verdere uitwerking door de ontwikkelaars. Momenteel vindt er hierover verdere afstemming met de gemeente en de Provincie plaats.

Locatie

Zoeterwoude is een karakteristiek dorp omringd door polders van het Groene Hart. Een aantrekkelijk veenweidelandschap met onder meer mooie wandel- en fietspaden, natuurspeeltuin de Swetse Speeldernis en biologische boerderij ’t Geertje. Een begrip! In het dorp zijn twee basisscholen voorzien en winkels voor de dagelijkse boodschappen. Zoeterwoude ligt op een steenworp afstand van de binnenstad van Leiden waar musea, restaurants en grotere winkelketens zijn gevestigd. En via de A4 zijn steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam vlot bereikbaar.

HET PLAN

De gemeente en de ontwikkelaars hebben afspraken bevestigd waarin de ambitie wordt uitgesproken om woningen in een ruime, landelijke setting te ontwikkelen. Na het afsluiten van het participatietraject wordt nu op basis van de ontvangen inbreng het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt en afgestemd met de gemeente en de Provincie. Zodra dit is afgerond zal het plan op deze website worden geplaatst. Er zijn in deze fase nog geen woningontwerpen en geen verkoopprijzen bekend.

PARTICIPEREN

Het participatietraject, waarbij we belangstellenden uitnodigen om mee te denken over de plannen voor deze locatie,is afgesloten. We hebben veel inbreng van belanghebbenden en woningzoekenden ontvangen, zowel tijdens de bijeenkomsten als online via het contactformulier. Per 26 maart jl. is deze periode van inbreng afgesloten. In het eindverslag kunt u lezen hoe het participatietraject verlopen is en ziet u de reactie van de ontwikkelaars op de punten die zijn ingebracht.

VRAAG & ANTWOORD

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in deze rubriek ‘Vraag & Antwoord‘. Staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig het contactformulier onderaan deze pagina en vul uw vraag in. Uw vraag wordt direct in behandeling genomen en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons in uw mailbox.