Introductie

De locatie Weidelaan 8 in Zoeterwoude-dorp staat al sinds een aantal jaar bij de stadsregio en gemeente aangemerkt als mogelijke woningbouwlocatie. Enige tijd geleden hebben de ontwikkelende partijen NU projectontwikkeling en Granneman Projectontwikkeling BV samen met de gemeente een eerste ruimtelijke verkenning opgestart. De verkenning van de Weidelaan wordt daarbij gecombineerd met het gebied van Papeweg 2. Op beide locaties is het beoogde plan de leegstaande kassen te verwijderen, waarbij op de Weidelaan een kleinschalig woningbouwproject is voorzien en op de Papeweg de weide wordt hersteld, zodat dit onderdeel wordt van het weidevogelgebied.

Het participatietraject, waarbij belangstellenden zijn uitgenodigd om mee te denken over de plannen voor deze locatie, liep van november 2021 tot 26 maart jongstleden. We hebben veel inbreng van belanghebbenden en woningzoekenden ontvangen, zowel tijdens de bijeenkomsten als online via het contactformulier. Op dit moment worden de ontvangen suggesties en aandachtspunten verder onderzocht en uitgewerkt. Omdat we dit zorgvuldig willen doen, neemt dit meer tijd in beslag dan we hadden ingeschat. Het streven is om in juni 2022 de uitkomsten van het participatietraject gereed te hebben. Dit rapport kunt u vanaf dat moment inzien op deze website. Voor vragen of opmerkingen kunt u het contactformulier op deze website uiteraard blijven gebruiken.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief

U bent:(Vereist)

Het plan

De gemeente en de ontwikkelaars hebben 29 oktober 2021 afspraken bevestigd waarin de ambitie wordt uitgesproken om, op de locatie van ongeveer 1,5 hectare aan de Weidelaan, te komen tot een ontwikkeling van ca. 22 woningen. Gezien dit aantal, het oppervlak en de ligging van het terrein, wordt voor de invulling gedacht aan vrijstaande of half vrijstaande woningen en eengezinswoningen in een ruime, landelijke setting.

De afgelopen maanden zijn voornamelijk de stedenbouwkundige en landschappelijke kaders besproken die als startpunt gelden van het participatietraject en verdere uitwerking van een plan. Om een woningbouwplan te kunnen realiseren zal de bestaande kas op de locatie verdwijnen. Deze kas grenst aan het weidelandschap en vormt een overgang naar het dorpslint. Met het initiatief kan op een passende wijze de dorpsrand worden afgemaakt en kunnen het karakteristieke slotenpatroon en de waardevolle doorzichten in het landschap hersteld worden.

Locatie

Zoeterwoude is een karakteristiek dorp omringd door polders van het Groene Hart. Een aantrekkelijk veenweidelandschap met onder meer mooie wandel- en fietspaden, natuurspeeltuin de Swetse Speeldernis en biologische boerderij ’t Geertje. Een begrip! In het dorp zijn twee basisscholen voorzien en winkels voor de dagelijkse boodschappen. Zoeterwoude ligt op een steenworp afstand van de binnenstad van Leiden waar musea, restaurants en grotere winkelketens zijn gevestigd. En via de A4 zijn steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam vlot bereikbaar. 

HET PLAN

De gemeente en de ontwikkelaars hebben afspraken bevestigd waarin de ambitie wordt uitgesproken om ca. 22 woningen in een ruime, landelijke setting te ontwikkelen. Op dit moment is er alleen nog een schets gemaakt, welke aan de hand van de inbreng van omwonenden verder wordt uitgewerkt. Er zijn nu nog geen woningontwerpen en geen verkoopprijzen.

PARTICIPEREN

Het participatietraject, waarbij we belangstellenden uitnodigen om mee te denken over de plannen voor deze locatie,is afgesloten. We hebben veel inbreng van belanghebbenden en woningzoekenden ontvangen, zowel tijdens de bijeenkomsten als online via het contactformulier. Per 26 maart jl. is deze periode van inbreng afgesloten en gaan we alles op een rijtje zetten.

VRAAG & ANTWOORD

Heeft u een vraag? Mogelijk staat deze al in deze rubriek ‘Vraag & Antwoord‘. Staat uw vraag er niet bij? Gebruik dan eenvoudig het contactformulier onderaan deze pagina en vul uw vraag in. Uw vraag wordt direct in behandeling genomen en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons in uw mailbox.